Intresseanmälan

På denna sida fyller du uppgifter på de personer som söker lägenhet. Det är viktigt att fyller i rätt märkning på den lägenhet som du söker. Märkning hittar du under lediga bostäder. Ej korrekt ifylld anmälan kommer inte att behandlas. Det går endast att skicka in intresseanmälan när det finns lediga lägenheter.

Sökande

Medsökande

Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar eller som vi får del av kommer att behandlas av Bohuslänska Fastighetsbyrån AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Bohuslänska Fastighetsbyrån AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifter skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Bohuslänska Fastighetbyrån AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Bohuslänska Fastighetsbyrån AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.